Geologiska Föreningen i Stockholm förhandlingar : GFF