Geologos / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Geologii