Journal of the Czech Geological Society : casopis Ceské Geologické Spolecnosti