Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afdeeling Natuurkunde : Reeks 1, Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde, Aardkunde, Technische Wetenschappen